SESSIÓ acrosport TIC

Anuncis

L’assignatura de Religió és avaluable per a tot

Amb la nova reforma educativa, la nota d’aquesta assignatura farà mitjana amb la resta d’assignatures per tal d’aconseguir una beca o entrar en un determinat centre escolar. 

Aquesta notícia torna a obrir el debat interminable de la Religió als centres educatius. L’assignatura de Religió sempre ha estat immersa en la polèmica ja que hi han persones que la consideren una assignatura essencial i n’hi ha d’altres que no la consideren tant important. Aquesta assignatura sempre ha estat en el centre del debat educatiu des de l’època de la Transició, amb fortes polèmiques sempre condicionades pel Concordat firmat entre l’Estat espanyol i el Vaticà, que estableix que es garantitzarà “l’ensenyament de la Religió Catòlica com a matèria ordinària i obligatòria en tots els centres docents, siguin estatals o no estatals, de qualsevol ordre o grau”. En aquest context, els bisbes sempre han reclamat que la matèria confessional fos avaluable i comptés per a la nota mitjana, per d’aquesta manera atraure a més alumnes a la matèria confessional. Amb això, un dels canvis que aporta la nova reforma educativa és que la nota de l’assignatura de Religió tornarà a comptar, fet que no es donava des de principis dels anys noranta del segle passat. Així doncs, la calificació d’aquesta assignatura farà mitja amb la resta de matèries.

Així doncs, la nota de la matèria de Religió comptarà per a la nota mitjana de l’etapa, que representa un 70% de la nota final de la secundària (l’altre 30% és la nota de la evaluació final) i el 60% en el Batxillerat, que és la nota que es tindrà en compte per accedir a la Universitat. Amb aquesta notícia, els bisbes espanyols estaran satisfets ja que que portaven molts anys reclamant un tractament així per a la Religió, amb l’objectiu d’atraure més alumnes a unes classes que s’han anat buidant amb el pas dels anys. 

 

Què n’opineu de l’assignatura de Religió i d’aquesta nova reforma?

 

El professor del segle XXI

El professor del segle XX utilitza el llibre com a recurs principal d’aprenentatge, ell explica i té els coneixements i els alumnes els reben sense interaccionar directament amb aquests. En canvi, el professor del segle XXI, orienta i tutoritza a l’alumnat. Fa de guia i interacciona amb ells durant el seu procés d’aprenentatge.

 

 

El professor del segle XXI:

 • Té una relació oberta amb l’alumne per compartir coneixements i eines útils per a la vida.
 • S’actualitza contínuament per adquirir noves competències professionals per adaptar-se al canvi (societat actual).
 • Treballa en equip de forma interdisciplinària amb altres àrees.
 • Fa partícip d’aquest procés d’aprenentatge a la família, mitjans i altres professionals relacionats.
 • Utilitza les noves tecnologies com a eina principal d’aprenentatge.
 • Motiva l’alumnat per millorar el seu procés d’aprenentatge.

Finalment destacar que els professors actualment tenen el repte de canviar i adaptar-se al moment. Per tant, és essencial el canvi per convertir-se en docents estratègics i adaptar-se, sent capaços d’anticipar-se a les diferents situacions que van sorgint. En resum, han de ser innovadors.

Proposta d’ús d’ANIMOTO com a eina online a la matèria d’Educació Física

La part més feixuga de les nostres classes d’Educació Física ha estat sempre la teoria. Els alumnes relacionen Educació Física amb moviment, i el fet de passar la sessió asseguts és impensable per ells.

És per això que proposem l’ús de l’eina online ANIMOTO ( http://animoto.com/ ), una senzilla eina de creació de vídeos que amb tan sols 3 passos et permet dissenyar fàcilment un video, per tal de dinamitzar i fer més amè el bloc teòric de la matèria, i tanmateix fer que els alumnes parin més atenció a les explicacions.

El que pretenem fomentar amb aquesta eina és la recerca d’informació per part dels alumnes, fent que per grups, realitzin una presentació emprant l’ANIMOTO transmetent els coneixements teòrics d’un tema en concret.

Aquests videos seran revisats prèviament amb els professor/a d’Educació Física, i posteriorment presentats a l’inici de les sessions (uns 10-15′). Tot el contingut treballat serà temari a avaluar.

Un exemple dins de la UD de condició física i salut seria la següent:

–       5 grups de treball

–       5 temes teòrics

 • alimentació
 • hidratació
 • escalfament
 • el descans a l’esport
 • control de l’esforç a través de la FC

– 5 sessions de presentacionsImatge